Aktuality

 • Prodej masa

  Od 6.2.2018 zahajujeme prodej vakuovaného vyzrálého masa z našeho chovu plemene Aberdeen Angus.

  publikováno 1.2.2018
 • Aktualizovali jsme fotogalerii

  Po delší odmlce jsme opět aktualizovali naši fotogalerii. V případě zájmu o naši činnost nás můžete sledovat na naší facebookové stránce, kam fotografie vkládáme častěji.

  publikováno 1.2.2018
 • Účetní závěrka 2016

  V souladu se zákonem zveřejňujeme Účetní závěrku pro rok 2016

  publikováno 12.9.2017
 • Účetní závěrka 2015

  V souladu se zákonem zveřejňujeme Účetní závěrku pro rok 2015

  publikováno 12.12.2016
 • Účetní závěrka 2014

  V souladu se zákonem zveřejňujeme Účetní závěrku pro rok 2014

  publikováno 22.1.2016
 • Aktualizace galerií

  Průbežně aktualizujeme naši foto a video galerii, tak se koukněte, stojí to za to!

  publikováno 16.7.2015
 • Články z časopisu Zemědělec

  Do sekce Myslivost přibyly články "Proč právě pět set hektarů?" a "Panská lidová myslivost", zabývající se problematikou lidové myslivosti v České republice.

  publikováno 24.6.2015
 • Prezident Zeman

  V nedávných dnech se pan prezident Zeman vyjadřoval k problematice současného zemědělství a nepřijatelným způsobem vyhodnotil význam rodinných farem. Naše rodinná farma s tímto názorem prezidenta Zemana také zásadně nesouhlasí a proto zde zveřejňujeme otevřený dopis, ke kterému se připojujeme a který Asociace soukromého zemědělství ČR panu prezidentovi zaslala.


  Pane prezidente,
  přečetli jsme si Vaše vyjádření k problematice rodinných farem a jejich konkurenceschopnosti z debaty s občany v obci Lednice v rámci Vaší návštěvy Jihomoravského kraje, které bylo přetištěno v Parlamentních listech z 3. prosince tohoto roku v následujícím znění:
  „Velká výhoda našeho minulého zemědělství, a to nejsem žádný obdivovatel komunismu, spočívala v tzv. zemědělské velkovýrobě. Po pádu komunismu u nás vznikla iluze, že všechno zachrání rodinné farmy,“ pokračoval Zeman a připomněl to, že pokud je výroba větší, jsou náklady relativně nižší a produkce je více konkurenceschopná. „Myslím si, že jsme udělali chybu, když jsme nepřevedli, i když se to v některých případech stalo, zemědělskou velkovýrobu na moderní firmy tržního hospodářství, například na akciové společnosti a když jsme začali daleko více spoléhat na rodinné farmy, které mají z uvedených důvodů nižší konkurenceschopnost.“
  My, soukromí zemědělci hospodařící právě na rodinných farmách, chápeme Vaše slova jako nejhrubší urážku naší práce i způsobu života a útok na naši svobodu, navíc v roce, který byl Organizací spojených národů vyhlášen právě Rokem rodinných farem.
  Vaše vyjádření o konkurenceschopnosti je navíc v příkrém rozporu se skutečností. Vámi oslavovaná socialistická velkovýroba v porovnání s tradičními rodinnými farmami ve svobodném světě nikdy a nikde konkurenceschopná nebyla.
  Jistě, hektarové výnosy nebo užitkovost lze zvýšit, ale to, co za sebou kolektivní hospodaření všude na světě zanechává, je devastace a vylidňování venkova, destrukce přirozených mezilidských vztahů, pošlapávání vlastnických práv a ničení krajiny. Naproti tomu skutečně konkurenceschopné zemědělství se živým a prosperujícím venkovem je všude na světě založeno právě na rodinných farmách a nezmění na tom nic ani Vaše naprosto zcestná a nekvalifikovaná vyjádření, ani stesk bývalých komunistických předsedů JZD či ředitelů státních statků, od nichž zřejmě své názory čerpáte.
  Všude tam, kde skončily rodinné farmy, skončila také svoboda a demokracie.
  Jako svobodní občané svobodného státu uděláme všechno pro to, aby tato situace u nás již nikdy nenastala a abyste nás ani Vy, ani jiní bývalí komunisté nemohli zavléci kamsi na východ.

  publikováno 17.12.2014
 • Dožínky 2014

  Dožínky 2014 se uskutečnily o pár dní dříve než dožínky v roce 2013, a to 30.8.2014. Stejně tak jako minulý rok nejdříve probíhaly prohlídky naší farmy, poté v 17:00 začaly samotné dožínky. Pro návštěvníky letošních dožínek bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě guláše, jitrnic, sekané a na zub domácí koláčky. Pro milovníky piva se tu točil tradiční Krakonoš 11, pro ty kdo neměli chuť na „Krákoru“ byl k dispozici svařáček, čaj či malinovka. Pro ty nejmenší byl připraven skákací hrad, který děti, stejně tak jako minulý rok, velmi ocenily a to i přesto, že nám v průběhu dožínek nepřálo počasí a zapršelo, ale hrad se osušil a zábava mohla pokračovat. Pro starší, ale i mladší návštěvníky jsme na dvůr farmy vystavili naše klenoty v podobě Fendta 936, kombajnu Claas Lexion 540 a náš nejstarší klenot Zetor 50 Super. Uvnitř hrála hudba z reproduktorů pod taktovkou DJ Slávka Šmída. Chtěli bychom tímto všem návštěvníkům poděkovat za účast a vytvoření příjemné atmosféry.

  publikováno 18.11.2014
 • Účetní závěrka 2013

  V souladu se zákonem zveřejňujeme Účetní závěrku pro rok 2013

  publikováno 18.11.2014
 • Informační článek

  Dle preferenčních kritérií z žádosti o podporu projektů z Programu rozvoje venkova zveřejňujeme tímto, že byla úspěšně ukončena realizace projektu "Rekonstrukce střechy a fasády na kravíně K174 " s podporou MAS Krkonoše, v rámci opatření Realizace místní rozvojové strategie.

  publikováno 28.10.2014
 • Informační článek

  Dle preferenčních kritérií z žádosti o podporu projektů z Programu rozvoje venkova zveřejňujeme tímto, že byla úspěšně ukončena realizace projektu "Rekonstrukce nevyužitých prostor kravína K174 na zázemí pro zaměstnance farmy" s podporou MAS Krkonoše, v rámci opatření Realizace místní rozvojové strategie.

  publikováno 24.10.2014
 • POZVÁNKA

  Všechny naše přátele, příznivce zemědělství a myslivosti, pronajímatele zemědělské půdy naši farmě, členy honebního společenstva Malé Labe Prosečné, obchodní partnery, zveme na zemědělské dožínky spojené s dnem otevřených dveří naší farmy s občerstvením a hudbou.

  Kde:    na rodinné farmě Basařových
  Kdy:   v sobotu 30.8.2014
              od 14°° hod – prohlídka farmy
              od 17°° hod – zahájení dožínek

  publikováno 5.8.2014
 • Dožínky 2013

  Naše v pořadí druhé dožínky proběhly 5.10.2013, nejdříve se uskutečnily prohlídky farmy, tudíž i bioplynové stanice, pro každého kdo měl zájem. Zahájení dožínek spolu s proslovem, ve kterém bylo shrnuto, co nového se za uplynulý rok událo a byly představeny plány do budoucna, se konalo v 17:00. Ke skvělé atmosféře dožínek přispěla jak dobrá nálada návštěvníků, tak živá hudba kapely Vacancy. Děti si nejvíce užívaly nafukovacího hradu, ale i hudby zmíněné kapely, na kterou si s radostí zatančily. Dospělé návštěvníky zřejmě nejvíce potěšilo čepované pivo Krakonoš 11 a uzené selátko, které se točilo na grilu. Pivo a čuňátko ale nebylo jediné, co měli návštěvníci k dispozici, každý si mohl vybrat z ostatní nabídky jídel a pití, jak alkoholických, tak i nealkoholických. Mockrát děkujeme všem účastníkům dožínek 2013.

  publikováno 18.11.2014
 • POZVÁNKA

  Všechny naše přátele a příznivce zemědělství zveme na zemědělské dožínky spojené s dnem otevřených dveří naší farmy s občerstvením a živou hudbou.

  Kde:    na rodinné farmě Basařových
  Kdy:   v sobotu 5.10.2013
              od 15°° hod – prohlídka farmy
              od 17°° hod – zahájení dožínek

  publikováno 7.9.2013
 • Spustili jsme nový web.

  Nový design na nové doméně. Jak se vám líbí?

  publikováno 12.3.2013
 • Fakta o rozšíření bioplynové stanice Prosečné

  Dopis občanům k rozšíření.

  publikováno 10.4.2012
 • Narozená trojčata

  Dnes se na naší farmě poprvé v historii chovu narodila trojčata.

  publikováno 10.2.2012