Odkazy

 

Ministerstvo zemědělství ČR

Spolehlivé bioplynové stanice a jejich servis.

Asociace soukromého zemědělství ČR
je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Vychází z tradic a přesvědčení o perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.

Rodinná farma,
která vyrábí, prodává a rozváží ty nejlepší a nejkvalitnější mléčné výrobky v okolí.

Ekologická farma,
která produkuje výborné masíčko v biokvalitě.

Místní akční skupina Krkonoše
je občanské sdružení, které podporuje rozvoj regionu Krkonoše a krkonošského podhůří.

České sdružení pro biomasu
je profesní spolek, jejíž hlavní cíl spočívá v podpoře rozvoje a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Firma PV-Agri s.r.o. nabízí služby v oblasti zemědělského poradenství.